Bokslut Stockholm

Behöver ni en bokförings- och redovisningsbyrå som kan presentera ett bokslut i Stockholm för er firma? Då kan vi välkomna er till Retentio, er bokförings- och redovisningsbyrå i Stockholm. Vi erbjuder bokföring och redovisning med bokslut i Stockholm!

För att ett bokslut ska godkännas av svenska myndigheter, som till exempel Skatteverket, Finansinspektionen eller Bolagsverket, måste bokslutet innehålla bland annat balansräkning, resultaträkning, alla nödvändiga upplysningar om ert företag samt en sammanställd bokföring för det gångna räkenskapsåret. Vi hjälper er gärna med allt som krävs för att bokslutet ska bli godkänt och vara riktigt. Hos oss arbetar erfarna och skickliga redovisningskonsulter vars tjänster som vi kan erbjuda för ditt företag.

Erbjuder bokslut i Stockholm

Vi är en bokförings- och redovisningsbyrå i Stockholm som erbjuder bokslut i Stockholm och har all nödvändig auktorisation. Vår byrå är Srf auktoriserad och vi arbetar enligt REX; Svensk standard för redovisningsuppdrag. Allt vårt arbete genomsyras av god redovisningssed och vi följer naturligtvis alla lagar och regler för bokföring som godkänts av Bolagsverket, Skatteverket och andra svenska myndigheter.

För alla bolag vars bokslut, redovisning eller bokföring som vi arbetar med, lyder vi även under Finansinspektionens överinseende. För oss är det självklart följa alla lagar och regler för godkända bokslut för firmor. Vi har full kontroll över arbetet med bokslut. Är det så att ni har särskilda önskemål gällande presentation, utformning eller dokumentation, i digitala, eller i pappersform, så erbjuder vi bokslutet på de sätt som vi önskar.

Med oss som er bokföringsbyrå i Stockholm har ni er företagsekonomi i balans. Vår firma heter Retentio, som är ett spin-off på latin och betyder balansera/bibehålla och det är precis så vi arbetar. Med oss, som er redovisningsbyrå i Stockholm, kommer ni att kunna hålla hela företagets ekonomi i balans. Som alla företagare säkerligen vet, är det av största vikt att ekonomin har en god balans mellan intäkter och utgifter, mellan vinst och betalning och har röda siffror i bokslutet – allt detta kan vi hjälpa er med!

Vad är skillnaden mellan bokslut och redovisning?

Alla företag måste enligt lagen presentera ett bokslut. Ett bokslut är som en enda stor sammanfattning av allt som har hänt i företaget under året som har gått; vilka inkomster har kommit in i reda pengar och resurser? Vilka kostnader har företaget haft? Vilka intäkter har företaget haft vid tiden för bokslutet? Vad har företaget behövt betala sina leverantörer och vilka kostnader har företaget haft vid till exempel inköp?


  • Ett bokslut är alltid en sammanställning av allt det som finns i företagets redovisning:

  • Ett bokslut ska alla företag göra när räkenskapsåret är slut, det vill säga när det är ett nytt räkenskapsår.

  • Alla företag ska göra ett bokslut, när deklarationen ska lämnas under våren, på det nya året, allra senast när deklarationen ska lämnas in till Skatteverket.

  • Aktiebolag måste lämna in ett bokslut senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

  • För egenföretagare så är det på samma sätt. En egenföretagare kan lämna in ett bokslut i samband med att skattedeklarationen ska lämnas in till Skatteverket.

  • I och med ett bokslut ska den löpande bokföringen avslutas. Så alla siffror för inkomster och utgifter avstannar.

  • I ett bokslut ska balansräkning, resultaträkning och tilläggsupplysningar finnas med. För mindre firmor är ett bokslut i Stockholm inga konstigheter. Det innebär oftast att man räknar ihop allt som har skett under året som har gått.När man gör en sammanställning så ser man tydligt klart vad som har kommit in och vad som har betalats ut. Det är som en enklare matematik och bokslutet är summan av alla händelser som har skett.

För större företag, är ett bokslut mycket mer omfattande och kräver att man gör en inventering, en slags undersökning av allt som finns i bolaget; i form av egendomar, varulager, inventarier, anläggningar och vilka finansiella poster som ska ha avskrivningar. Det är oftast ett omfattande arbete som kan ta flera månader innan man är färdig med bokslutet.

Vi hjälper er med ert bokslut i Stockholm!

Ända sedan 2015 har Retentio funnits i Stockholm, närmare bestämt i Johanneshov, i södra Stockholm. Under årens lopp har vi fått många nöjda kunder. Varför inte anlita våra tjänster du med? Våra kunder beskriver bland annat att vi har en “hög servicenivå och kompetens, man blir aldrig besviken och det finns aldrig några problem utan bara möjligheter” och “Retentio har under några år tagit hand om vår redovisning samt bokslut på ett mycket uppskattat sätt”. Det är omdömen om oss som vi är mycket glada över och som speglar vårt arbetssätt.

Anlita oss, vi förser er med rättvisa bokslut i Stockholm!