Redovisningsbyrå Stockholm

Letar ni efter en duktig redovisningsbyrå i Stockholm? Retentio finns i Stockholm och erbjuder alla slags tjänster som redovisningsbyrå. I Stockholm arbetar vi med årsredovisningar, bokslut, deklarationer, rapporteringar och löpande bokföring för mindre, medelstora och stora företag. Våra kunder arbetar inom helt olika branscher och vi har en stor förståelse för de olika villkor och förutsättningar som våra kunder arbetar inom och har att förhålla sig till.

Kompetent redovisningsbyrå i Stockholm

Med oss – som ert företags redovisningsbyrå i Stockholm – ser vi till att får ni en redovisning i balans. Det är det som Retentio betyder, Retentio är ett spin-off på latin och betyder balansera/bibehålla och det är just på det sättet som vi arbetar. När vi gör er redovisning kommer ni att kunna hålla ert företags ekonomi i balans.

Som alla företagare säkerligen vet, är det av största vikt att ha en ekonomi i företaget som har en god balans mellan intäkter och utgifter, mellan vinst och betalning och som har röda siffror i bokslutet. Vi ser till att redovisa ett företags ekonomi och som är sanningsenlig, i balans. Vi är en liten och familjär redovisningsbyrå i Stockholm och har all nödvändig auktorisation för att kunna erbjuda redovisning med stor kompetens.Vår redovisningsbyrå i Stockholm är en Srf auktoriserad byrå och vi arbetar enligt REX; Svenska standard för redovisningsuppdrag.

Vad är god redovisningssed?

Allt vårt arbete genomsyras av god redovisningssed och vi följer naturligtvis alla lagar och regler för redovisning som godkänts av Bolagsverket, Skatteverket och andra myndigheter. Är ni till exempel en finansiell firma så arbetar vi även i enlighet med Finansinspektionens regler och lagar. För oss är det en självklarhet att alltid arbeta enligt god redovisningssed. Det innebär i korthet att vi arbetar enligt svensk lag som handlar om God redovisningssed när det kommer till hur man utformar en löpande redovisning och arkivering. Det innebär också att vi arbetar enligt alla lagens krav på uppställningsformer, och upplysningar som ska vara med i årsredovisningar.

Enligt Skatteverket är en God redovisningssed:

“Redovisningen ska upprättas på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed, vilket framgår av 4 kap. 2 § BFL och 2 kap. 2 § ÅRL. God redovisningssed i 4 kap. 2 § BFL syftar i första hand på regler kring löpande redovisning och arkivering. I 2 kap. 2 § ÅRL syftar begreppet på värderings- och periodiseringsfrågor, men även på uppställningsformer och kompletterande upplysningar i årsredovisningen. En God redovisningssed handlar om att följa ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga” och en “God redovisningssed innebär givetvis en skyldighet att följa i lag intagna redovisningsprinciper. Bland dessa kan särskilt nämnas kravet på rättvisande bild. Innehållet i god redovisningssed bör liksom hittills också bestämmas mot bakgrund av faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. Särskild betydelse måste därvid tillmätas allmänna råd och rekommendationer av auktoritativa organ såsom Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och, såvitt gäller finansiella företag, Finansinspektionen. På så vis kommer hänvisningen till god redovisningssed bl.a. att innebära en skyldighet för företagen att anpassa sig till den praxis som utvecklas för att fylla ut och tolka lagens regler. Det kan däremot lika lite som tidigare komma i fråga att åsidosätta lagens bestämmelser med hänvisning till god redovisningssed.”

Citaten är tagna ur Skatteverkets hemsida.

Förutom den svenska lagen för God redovisningssed, tillkommer även EU-lagar om hur ett företags redovisning ska se ut. I stort sett gäller det att redovisningen ska ge en rättvis bild av ett företags ekonomi.

Ett företags redovisning ska även följa allmänna råd och rekommendationer från till exempel Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet som även gäller finansiella bolag. Bokföringsnämnden har också fått en allt större betydelse för utveckling av det som vi kallar för God redovisningssed och vad som kommer från den myndigheten är det något som vi självklart följer. Vi arbetar ständigt för att utvecklas och bli en allt bättre redovisningsbyrå i Stockholm.

Anlita oss som er redovisningsbyrå i Stockholm – vi ser till så att ni har en fullgod redovisning som inger förtroende för ert företag!